Logopedie

Onderstaande deelgebieden worden benaderd vanuit de logopedische specialisatie, kennis en ervaring. Ook deels ondersteund door technieken vanuit adem en ontspanning, hypnotherapie, coaching en krachtig anders leren. Er wordt gekeken naar de hulpvraag, de oorzaak, de invloed op het sociaal functioneren, het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Veelal blijkt dat een logopedische klacht een bredere oorzaak heeft en vanuit meerdere invalshoeken benaderd moet worden voor een lang, blijvend en zoveel mogelijk effectief resultaat. 


De aandacht ligt voornamelijk op de communicatieve zelfredzaamheid en het zelfregulerend vermogen. Middels directe- en indirecte coaching altijd in samenwerking met de ouder(s), verzorger(s) en/of opvoeder(s), maar ook indien gewenst met leerkrachten, opvang- of peuterleiders, consultatie bureau artsen of andere specialisten wordt gewerkt aan een passende oplossing voor het algemeen dagelijks functioneren. Hierdoor wordt de belangrijke omgeving betrokken aan het oplossen van de klacht en de hulpvraag.


Logopedische gebieden zijn

  • adem
  • ontspanning
  • spraak
  • taal
  • stem
  • stotteren
  • afwijkende mondgewoonten
  • automatiseren
  • lezen en schrijven

"Zwijgen' betekent niet 'niets te zeggen hebben',

Net zomin als 'spreken' hetzelfde is als 'kletsen"